Centrale werkplek voor innovatieve verbindingen

De Innovatieboerderij is een project van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de gemeente Zuidhorn. In de nieuwe woonwijk de Oostergast staat een oude boerderij uit 1657. Wethouder Fred Stol zocht een nieuwe invulling voor deze vervallen boerderij. In de herfst van 2014 bedacht hij het concept van de Innovatieboerderij. Als mede oprichter van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier voorzag hij hier een nieuw onderkomen voor deze organisatie. De gebiedscoöperatie, met veel leden uit de groene sector, past goed bij deze boerderij. Het innovatief karakter komt voort uit de unieke samenwerkingsvorm van de gebiedscoöperatie.

Centrale ligging

fred-stol
Fred Stol

De Innovatieboerderij staat in de woonwijk Oostergast nabij het stationsgebied in Zuidhorn en is goed bereikbaar. Het is een A-locatie vanuit de Stad en de regio (Friesestraatweg, transferium), dicht bij de kennisinstellingen (lijn 11 Zuidhorn, Zernike, HS) en ligt centraal in het stedelijk gebied Zuidwest Groningen. Hiermee vormt de locatie een logische schakel tussen de steden Groningen, Assen, Leeuwarden en het platteland. Voor bezoekers, studenten en docenten is dit een goed bereikbare en centraal gelegen ontmoetingsplek.

De Innovatieboerderij in Zuidhorn moet nog worden aangekocht, verbouwd en ingericht. Hiervoor worden nu subsidies aangevraagd. Het opknappen van de boerderij is een project op zich, want we zullen hiervoor een participatietraject met leer- en werkplaatsen opzetten. Vanzelfsprekend wordt dit duurzaam uitgevoerd met behoud van cultuurhistorische elementen.

Tijdelijke huisvesting Noordhorn

In de tussentijd is het concept van de Innovatieboerderij wel begonnen. De gemeente heeft in Noordhorn twee locaties aangeboden waar de Kenniswerkplaats en het Projectontwikkelbureau alvast kan starten.

Locatie Mokkenburg

Op het bedrijventerrein Mokkenburg is de Kenniswerkplaats en het Plattelandshuis Westerkwartier gestart. De Kenniswerkplaats is een regionaal netwerk van:

  • Regionale partijen: overheden, ondernemers, non-profit organisaties en bewoners
  • Onderwijs: (v)mbo, hbo en wo

De Kenniswerkplaats zoekt naar creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken in de regio. Met als doel het vernieuwen en duurzaam ontwikkelen van de regio. Studentenprojecten zijn hier een belangrijk onderdeel van.

In het Plattelandshuis Westerkwartier kan iedereen vanuit de regio terecht met ideeën of initiatieven die de leefbaarheid van het Westerkwartier bevorderen. Het Plattelandshuis heeft in de afgelopen jaren goed gefunctioneerd en is eind 2014 verhuisd van Grootegast naar Noordhorn. In het Plattelandshuis kunt u terecht met ideeën en initiatieven op het gebied van natuur en landbouw, maatschappelijke ontwikkeling, ondernemerschap, cultuur, recreatie en toerisme etc.  In het Plattelandshuis helpen deskundigen van diverse organisaties u verder met uw idee of initiatief. U kunt er terecht voor advies en informatie en ook voor een eerste toets op de haalbaarheid van uw idee of initiatief. Het Plattelandshuis helpt bij het ontwikkelen van een plan naar een project en financiert ook kleine initiatieven. De coördinator van het Plattelandshuis is Wobbe Reindersma. U kunt hem bellen via telefoonnummer: 0594 – 72 60 02 of mailen:w.reindersma@gebiedscooperatiewesterkwartier.nl.

 

Locatie De Molshoop

In de voormalige basisschool De Molshoop is LEGO® EducationInnovation Studio (LEIS) en het Projectontwikkelbureau gevestigd.

De ‘LEGO-school’ heeft hier een unieke omgeving waarin kinderen en volwassenen eigenhandig educatieve modellen van LEGO®  bouwen. Op deze wijze leren ze inzichtelijk te denken en begrijpen. Het is een innovatieve manier van zowel leren als lesgeven waarbij de nadruk ligt op zelf ervaren, ontdekken en het stimuleren van de natuurlijke nieuwsgierigheid.

In het Projectontwikkelbureau wordt met betrokkenen vanuit verschillende sectoren projecten ontwikkeld. Dit kunnen experts, subsidiemakelaars, docenten en studenten zijn. In De Molshoop zijn hiervoor twee lokalen beschikbaar. In de faciliteerruimte worden groepen mensen uitgenodigd om zelf na te denken over een duidelijke probleemstelling en innovatieve oplossing. Deze ruimte is zo ingericht dat er een goede en constructieve sfeer ontstaat waarmee de groep ‘out-of-the-box’ gaat  denken en doen. Dit alles gebeurd onder leiding van een facilitator. Deze onafhankelijke procesbegeleider zorgt ervoor dat vanuit de groep zelf uitvoerbare afspraken en resultaten gaat ontstaan. In het tweede leslokaal wordt de leergang ‘Faciliteren kun je leren’ gegeven. Faciliteren is een vak en medewerkers uit de oude traditioneel georganiseerde sectoren moeten deze nieuwe faciliterende rol nog leren. Medewerkers vanuit de achterban van de gebiedscoöperatie worden hier getraind in het begeleiden van groepen. Vooral het ‘anders denken’ vanuit het gedachtengoed van de coöperatie en de faciliteer-technieken komen hier aanbod.

Daarnaast is De Molshoop beschikbaar voor mensen die vanuit de gedachtengoed van de gebiedscoöperatie een werkplek zoeken. Bijvoorbeeld mensen van Permanent Beta (www.permanentbeta.nl) zijn welkom. Ook zij brengen mensen samen om kennis te delen over technologie, wetenschap en kunst. Zij geloven in delen omdat zij dit leuk en belangrijk vinden, niet om er iets voor terug te krijgen. Zij geloven in het creëren door middel van creativiteit, niet door middel van geld of macht. Voor deze ‘andersoortige’ denkers is er ook ruimte in de Innovatieboerderij omdat zij ons kunnen inspireren. Net zoals de inwoners van het Westerkwartier mogen ze tegen een geringe vergoeding gebruik maken van het Projectontwikkelbureau.

Bij voldoende belangstelling kan hier een Innovatiecafé met een elevator pitch worden georganiseerd. Dit zou op een vast moment kunnen zoals elke laatste vrijdag van de maand. Initiatiefnemers zijn van harte welkom om dit te organiseren. Hiermee kunnen ook innovatieve verbindingen ontstaan wat uiteindelijk kan leiden tot een project.