Projectgroep bouwmanagement

Om tot een innovatieve Innovatieboerderij te komen is een projectgroep bouwmanagement geformeerd. Binnen deze projectgroep zijn 3 werkgroepen opgezet: ontwerp, bouw en exploitatie. In deze werkgroepen zullen allemaal deelprojecten worden opgezet waarbij telkens de verbinding wordt gezocht tussen de 5 O’s: omgeving (inwoners, sociaal/maatschappelijke organisaties), onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid.


 • werkgroep ontwerp
  teamcaptain Joyce kuiken, architect.
 • werkgroep bouw
  teamcaptain Marten Wiersma, innovatieve bouwer en aannemer.
 • werkgroep exploitatie
  teamcaptain Frans Traa, eindgebruiker van de Innovatieboerderij. 

 • projectleiding
  bram09-okprocesbegeleider Bram Keuning, verbinder van mensen en organisaties.

Om het hele proces van ontwerp, bouw en exploitatie te verbinden met de vijf O’s omgeving, onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid heeft de Gebiedscoöperatie een procesbegeleider aangesteld. Hij zal de schakel zijn tussen alle verschillende mensen, projecten en organisaties. En ook regelmatig bijeenkomsten organiseren om te vertellen waar we staan en waar we naar toe gaan. Maar ook om te horen wat we nog meer moeten doen, of juist moeten laten. Daarnaast heeft de procesbegeleider nauw contact met de communicatiemedewerkers van de betrokken organisaties, de projectadministratie en de projectregiegroep. Om het bouwproces goed te laten verlopen, zal een technisch projectleider worden aangesteld, om bijvoorbeeld ook te voorkomen dat als alles klaar is, er nog heipalen liggen die nog in de grond hadden gemoeten…