In de tussentijd is het concept van de Innovatieboerderij wel begonnen. De gemeente heeft in Noordhorn twee locaties aangeboden waar de Kenniswerkplaats en het Projectontwikkelbureau alvast kan starten.

Locatie Mokkenburg

Op het bedrijventerrein Mokkenburg is de Kenniswerkplaats en het Plattelandshuis Westerkwartier gestart. De Kenniswerkplaats is een regionaal netwerk van:

  • Regionale partijen: overheden, ondernemers, non-profit organisaties en bewoners
  • Onderwijs: (v)mbo, hbo en wo

De Kenniswerkplaats zoekt naar creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken in de regio. Met als doel het vernieuwen en duurzaam ontwikkelen van de regio. Studentenprojecten zijn hier een belangrijk onderdeel van.

In het Plattelandshuis Westerkwartier kan iedereen vanuit de regio terecht met ideeën of initiatieven die de leefbaarheid van het Westerkwartier bevorderen. Het Plattelandshuis heeft in de afgelopen jaren goed gefunctioneerd en is eind 2014 verhuisd van Grootegast naar Noordhorn. In het Plattelandshuis kunt u terecht met ideeën en initiatieven op het gebied van natuur en landbouw, maatschappelijke ontwikkeling, ondernemerschap, cultuur, recreatie en toerisme etc.  In het Plattelandshuis helpen deskundigen van diverse organisaties u verder met uw idee of initiatief. U kunt er terecht voor advies en informatie en ook voor een eerste toets op de haalbaarheid van uw idee of initiatief. Het Plattelandshuis helpt bij het ontwikkelen van een plan naar een project en financiert ook kleine initiatieven. De coördinator van het Plattelandshuis is Wobbe Reindersma. U kunt hem bellen via telefoonnummer: 0594 – 72 60 02 of mailen:w.reindersma@gebiedscooperatiewesterkwartier.nl.