De Innovatieboerderij staat in de woonwijk Oostergast nabij het stationsgebied in Zuidhorn en is goed bereikbaar. Het is een A-locatie vanuit de Stad en de regio (Friesestraatweg, transferium), dicht bij de kennisinstellingen (lijn 11 Zuidhorn, Zernike, CS) en ligt centraal in het stedelijk gebied Zuidwest Groningen. Hiermee vormt de locatie een logische schakel tussen de steden Groningen, Assen, Leeuwarden en het platteland. Voor bezoekers, studenten en docenten is dit een goed bereikbare en centraal gelegen ontmoetingsplek.

De Innovatieboerderij in Zuidhorn moet nog worden aangekocht, verbouwd en ingericht. Hiervoor worden nu subsidies aangevraagd. Het opknappen van de boerderij is een project op zich, want we zullen hiervoor een participatietraject met leer- en werkplaatsen opzetten. Vanzelfsprekend wordt dit duurzaam uitgevoerd met behoud van cultuurhistorische elementen.