De ontwikkelingen rondom de Innovatieboerderij zijn in volle gang. Graag presenteren we u de resultaten van de afgelopen periode op donderdag 15 juni aanstaande.

We organiseren een open huis en tuin van 15:00 uur tot 19:00 uur aan de Nieuwe Gast 1 te Zuidhorn (de voormalige Iwema Boerderij) Geen presentatie op 1 moment, maar een doorlopende voorstelling. Ook voor de “innerlijke mens” wordt gezorgd!

De volgende onderwerpen worden centraal belicht:
15:00 uur | Historie en hergebruik van het materiaal van de Oude Iwema boerderij
door: Luc Luijben, Tess Nijhuis & De Zijlen

15:30 uur | Digitaal inmeten van het voorhuis
door: Ruben de Jong

16:00 uur | Tiny houses
door: Per Prins, Thijs Meijer & Andreas Siemens

16:30 uur | Het ontwerp van de boerderij
door: Robin Panman & Rebecca Nieuwenkamp

Omstreeks 17:15 uur | onthulling bouwbord, waarvoor leerlingen van groep 8 van de brede school het ontwerp hebben gemaakt

17:30 uur | Omgeving van de Innovatieboerderij
door: Hummel Tuintotaal & Nico Plantenga (Inclusie Noord)

Daarnaast worden de volgende onderwerpen ook uitgelicht gedurende de middag:

Exploitatiemodel | door Alex Kooi
Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de Innovatiewerkplaats | door Wobbe Reindersma & Eric Veldwiesch
Bent u ook zo nieuwsgierig naar de ontwikkelingen rondom de Innovatieboerderij?
Kom dan zeker langs op donderdag 15 juni tijdens de “Dag van de Innovatieboerderij”!

Enkele onderwerpen toegelicht:

 

Tiny houses
Dit is het vervolg van de resultaten van een eerdere studentenopdracht. Nadat deze studenten een enquête hebben uitgezet onder de inwoners in Zuidhorn bleek er voldoende animo te zijn voor de bouw van tiny houses. Een nieuwe lichting studenten is nu bezig met het vervolg: hoe zouden deze tiny houses er dan uit moeten zien?

 

 

Omgeving van de Innovatieboerderij
In samenwerking met Stichting De Zijlen en Hummel Tuintotaal zal Nico Plantenga van Inclusie Noord, de komende periode de tuin rondom het voorhuis onder handen nemen. Mocht u ideeën hierover hebben, bent u van harte welkom om mee te denken.

 

 

Bouwbord van de Innovatieboerderij
Kinderen van de naastgelegen basisscholen hebben een prachtig ontwerp gemaakt van de Innovatieboerderij. Deze zal op het bouwbord komen te staan. We hopen een voorlopig bouwbord te kunnen onthullen. Voor het definitieve bouwbord hebben we wel ideeën, maar we zoeken nog naar mensen die er mee aan de slag kunnen.

 

 

Historie van de boerderij
Een van de doelen van de bouw van de Innovatieboerderij is om zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken uit de oude boerderij Iwema. Afgelopen periode zijn er ontzettend veel oude stenen schoongemaakt, die in de nieuwe boerderij een plek kunnen vinden. Op dit moment doet een studente onderzoek naar de historische en karakteristieke elementen van de boerderijen in het Noorden. Vervolgens wordt gekeken hoe we deze elementen terug kunnen brengen in de nieuw te bouwen Innovatieboerderij.

 

Digitaal inmeten van het voorhuis
Dit is eveneens een vervolg op eerder onderzoek. Het voorhuis van de boerderij is blijven staan en zal op een innovatieve manier verbouwd worden tot een comfortabele, duurzame en veilige werkplek. Een eerdere lichting studenten heeft hiervoor het voorhuis in grote lijnen digitale manier ingemeten. Hier wordt nu een vervolg aan gegeven.

 

 

 

 

 

Het ontwerp van de boerderij

Nu de contouren van de Innovatieboerderij steeds duidelijker worden, is een tweetal studenten momenteel bezig met een eerste schetsontwerp van de Innovatieboerderij.

 

 


Graag tot ziens op 15 juni. Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan naar:info@innovatieboerderij.nl