Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag informeren we u over de vorderingen van de plannen om een Innovatieboerderij te bouwen op de plek van de voormalige Iwemaboerderij aan de Nieuwe Gast 1 in Zuidhorn. Op 29 november 2016 was de vorige informatiebijeenkomst waar de sloopwerkzaamheden van de oude boerderij uit de doeken werden gedaan en kondigden we drie projectstromen aan: ontwerp, bouw en exploitatie. Op woensdag 1 februari om 20.00 uur hebben we weer een update in Zaal Balk te Zuidhorn. Meldt u zich uiterlijk 29 januari aan via onderstaande formulier, zodat u verzekerd bent van een plekje.


Ik wil mij graag aanmelden voor de informatiebijeenkomst op woensdag 1 februari.


In deze projectstromen ontwerp, bouw en exploitatie worden deelprojecten opgezet waarbij telkens de verbinding wordt gezocht tussen de 5 O’s: omgeving (inwoners, sociaal/maatschappelijke organisaties), onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid. Tijdens de bijeenkomst op 1 februari vertellen we graag meer over de vorderingen van de deelprojecten en hieronder ziet u alvast een voorproefje:

Sloopwerkzaamheden
De sloop van de schuur is uitgevoerd door een gecertificeerd sloopbedrijf. De staat van de schuur was zo slecht geworden dat deze gevaar opleverde en gesloopt moest worden. Het voorhuis is behouden gebleven en er worden nu voorbereidingen getroffen om deze te verbouwen tot een voorbeeld van een comfortabel, duurzaam en veilig / levensloopbestendig gebouw. Op 15 december kwam de firma Jansma en Van Dijk die de boerderij heeft gesloopt op bezoek bij de brede school, de overburen van de oude boerderij. Aan de kinderen in groep 6 en 7 heeft hij verteld en laten zien hoe het sloopproces van de boerderij in z’n werk is gegaan. Op 1 februari zullen ze dat nogmaals doen aan de hand van foto’s en uitleg.

Hergebruik kloostermoppen en stenen
Een deel van de materialen van de oude schuur krijgt een nieuwe bestemming. De oude Groninger bakstenen waarmee de schuur deels was opgebouwd, zijn bijvoorbeeld naar de werkplaats De Sluis van De Zijlen gebracht. Bijna 18 m3 aan stenen ligt daar in een container, met de uitdaging om ze weer mooi schoon en glad te maken zodat ze hergebruikt kunnen worden in de nieuwe boerderij. We vertellen graag hoe het met de stenen is gesteld.

Betonrecycling/groen beton
Hoe kunnen we afvalproducten zoals (beton)puin opnieuw gebruiken? Aan welke eisen moet het materiaal voldoen en waar loop je tegenaan? Studenten van de Hanzehogeschool doen onderzoek naar betonrecycling, ook wel groen beton genoemd en komen met een advies voor de bouw van de Innovatieboerderij.

Tijdelijke huisvesting met mogelijk Tiny Houses
Tijdelijke huisvesting op het terrein van de Innovatieboerderij is gericht op experimenteren met duurzaam modulair bouwen. Huisvesting die comfortabel en betaalbaar is, en goed verplaatsbaar of demonteerbaar. Studenten van de Hanzehogeschool doen onderzoek naar Tiny Houses als mogelijke oplossing voor tijdelijke huisvesting als plek om te werken en elkaar te ontmoeten, maar ook als experiment voor nieuwe vormen van bouwen en wonen.

Tijdelijke inrichting omgeving
Rondom het oude voorhuis is het een vlakte van zand en modder. Toch willen we het terrein gaan gebruiken en moet het voorhuis toegankelijk zijn zonder al te vieze schoen te krijgen. Hoe kunnen we dit met elkaar realiseren? Frans Traa heeft ideeën over de tijdelijke inrichting van de directe omgeving van het voorhuis en de te bouwen Innovatieboerderij.

Ontwerp van een bouwbord
Bij een bouwproject staat een bouwbord, met een impressie van het te bouwen object. Maar hoe moet dat er uit zien bij de Innovatieboerderij? We weten dat immers nog niet. Met basisschoolleerlingen en een plaatselijke kunstenaresse gaan we de uitdaging aan om er een innovatief en spraakmakend bord van te maken.

Digitaal inmeten van het voorhuis
Als het voorhuis wordt verbouwd tot een comfortabel, duurzaam en veilig / levensloopbestendig gebouw, is de voorbereiding van deze ingewikkelde en multidisciplinaire klus van groot belang. En dat begint al met het inmeten van het bestaande gebouw. Dat doen we op een innovatieve manier, die ook te gebruiken is voor andere te renoveren gebouwen. Studenten doen onderzoek naar digitaal inmeten van gebouwen en laten de resultaten zien. Ze worden begeleid door Marten Wiersma, een plaatselijke aannemer die ook alles weet van aardbevingsbestendiger bouwen.

Opstellen exploitatieplan en onderzoek naar gebruik van de Innovatieboerderij
Met studenten is nu een start gemaakt om te onderzoeken wie de toekomstige gebruikers zijn van de Innovatieboerderij en welke eisen zij stellen aan het gebouw. Flexibel en modulair zijn kernwoorden, maar welke wensen zijn er nog meer? En hoe exploiteren we straks het geheel? Belangrijke vragen om zo de vorm en mogelijkheden te verkennen van de te bouwen Innovatieboerderij. Waarschijnlijk zult u binnenkort wel eens gepolst worden naar uw wensen…

Ontwerp en bouw schuurgedeelte
Hoe gaat de nieuwe schuur eruit zien? Krijgt de schuur de vorm van een koe of een hond, of toch gewoon riet? Of misschien innovatieve zonnepanelen? En hoe wordt de schuur verbonden met het oude voorhuis? Door middel van een tijdtunnel? Joyce Kuiken heeft als architect wel ideeën, maar begeleidt studenten bij het maken van de plannen. En daar bent u natuurlijk ook weer bij nodig.

Kortom, een volle avond op woensdag 1 februari. U kunt ook al een kijkje nemen op de website van de Innovatieboerderij (www.innovatieboerderij.nl). Wilt u deelnemen in een van de deelprojecten, laat het ons dan even weten. Anders zien we u graag op 1 februari om 20.00 uur in Zaal Balk.

Vergeet u zich niet aan te melden via   info@innovatieboerderij.nl
Met vriendelijke groet,

Hans Bergsma (directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier)
Bram Keuning (procesbegeleider Innovatieboerderij)
bereikbaar via 06-10179616 en bram@bk6.nl