In de nieuwe woonwijk de Oostergast in Zuidhorn staat de oude boerderij Iwema. De schuur is vervallen en wordt gesloopt, het voorhuis blijft staan. Op deze plek komt de Innovatieboerderij. Via een heel bijzonder proces wordt hier in de komende jaren naar toegewerkt.

Vooruitstrevend

inno-09De Gebiedscoöperatie Westerkwartier ontwikkelt hier, in nauwe samenwerking met de gemeente Zuidhorn, de Innovatieboerderij. Een proces waarin de regionale onderwijsinstellingen, samen met lokale ondernemers en bewoners de krachten gaan bundelen om het meest vooruitstrevende gebouw in de regio te realiseren.

Duurzame en innovatieve regionale samenwerking

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is eind 2013 opgericht om nieuwe samenwerkingsverbanden in de regio te stimuleren. In twee jaar tijd is deze coöperatie uitgegroeid tot een van de grootste samenwerkingsverbanden in Nederland. Onderwijsinstellingen (Hanzehogeschool, Terra, Alfa College), maatschappelijke partijen (Staatbosbeheer, Stichting de Zijlen, Wold & Waard, Landschapsbeheer) en ondernemers (zoals een tiental ondernemers uit de regio Zuidhorn) zoeken op allerlei terreinen steeds vaker de innovatieve en duurzame samenwerking op. Zo zijn bijvoorbeeld alleen in 2016 al meer dan 1000 studenten van 8 verschillende onderwijsinstellingen met opdrachten voor regionale ondernemers aan de slag gegaan met verfrissende en verrassende resultaten.

⇒ Zie voor meer informatie: www.gebiedscooperatie.info

Sterkere regio, mooi Westerkwartier

13509377_1157245874336460_1877001121_o-768x432De innovatieboerderij wordt het hoofdkantoor van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Een plek van waaruit alle
mogelijke partijen in het Westerkwartier en daarbuiten samen werken aan de toekomst van de regio. Studenten worden hier letterlijk gekoppeld aan regionale ondernemers, om zo tot de meest innovatieve ideeën voor een sterker Westerkwartier te komen. De verbouwing van de boerderij vindt op dezelfde manier plaats: ondernemers uit het Westerkwartier ontwerpen en verbouwen samen met studenten van de Hanzehogeschool en het Alfa college de Innovatieboerderij.

Denk mee!

We willen ook u als buren van de boerderij erg graag betrekken in het proces. Maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Op onze website www.innovatieboerderij.nl vindt u meer informatie en kunt u uw mening of tips achterlaten. Daarnaast organiseren we een informatiebijeenkomst op dinsdag 29 november aanstaande van 19.30 – 20.30 uur in zalencentrum Balk, waarvoor we u van harte uitnodigen! Denkt u ook mee?!

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bram Keuning
Telefoonnummer: 06-10179616
E-mail: info@gebiedscooperatiewesterkwartier.nl